biuro@eureka.olawa.pl
+48 534 09 7777

Zasady bezpieczeństwa sanitarnego w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych „Eureka” w Oławie

 1. Na zajęcia może uczęszczać słuchach bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły zobowiązane są do dezynfekcji rąk, zachowania dystansu społecznego - minimum 1.5 metra oraz noszenia maseczki zasłaniającej nos i usta na poza gabinetami lekcyjnymi.
 3. Słuchacze oraz pracownicy szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk przy użyciu własnych lub umieszczonych w klasach środków do dezynfekcji rąk.
 4. Przynajmniej raz na godzinę należy wywietrzyć gabinet klasowy.
 5. Po rozpoczęciu zajęć i po ich zakończeniu, dokonywana jest dezynfekcja powierzchni płaskich, oparć i siedzisk krzeseł, klamek, klawiatury oraz wyłączników.
 6. Zabrania się wstępu do budynku szkoły osób, które:
  • w przeciągu ostatnich 3 dni miały gorączkę,
  • mają objawy wskazujące na COVID -19, takie jak duszności, bóle mięsni, kaszel.
  • w ostatnich 14 dniach miały kontakt z osobą chorą na COVID-19,