biuro@eureka.olawa.pl
+48 534 09 7777


Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Eureka” w Oławie skierowanie jest do wszystkich, którzy w miłej atmosferze chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z codziennych obowiązków.

Szkoła kształci w systemie zaocznym ( w sobotę i w niedzielę, dwa razy w miesiącu), dogodnym dla tych, którzy obciążeni są obowiązkami rodzinnymi lub zawodowymi.

Nauka trwa 3 lata dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły branżowej I stopnia oraz 4 lata dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Ukończenie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Eureka” w Oławie pozwala naszym słuchaczom na uzyskanie średniego wykształcenia oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Wszystkim słuchaczom zapewniamy opiekę starannie dobranego, życzliwego kompetentnego zespołu nauczycieli, dyrektora oraz sekretariatu. Ponadto zapewniamy naukę bez stresu w miłej i życzliwej atmosferze.

Liceum posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Kuratora Oświaty, a zatem wszystkie świadectwa wydawane naszym absolwentom są w pełni honorowane na innych uczelniach.

Bez dodatkowych opłat wydajemy legitymacje szkolną, która uprawnia do zniżek na przejazdy publicznymi środkami komunikacyjnym oraz zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS.

Prowadzimy nabór na wszystkie semestry. W naszej szkole nie ma żadnych ograniczeń wiekowych, przyjmujemy słuchaczy już od 16 roku życia. Wspieramy osoby, które zdecydowały się wznowić naukę po wielu latach przerwy, bezrobotnych, samotnie wychowujące dzieci. Każdy może liczyć na indywidualne traktowanie i zrozumienie.

Aktualności