biuro@eureka.olawa.pl
+48 534 09 7777

 

Warunkiem przyjęcia do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Eureka” jest ukończenie szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły branżowej I stopnia.

Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły branżowej I stopnia przyjmowani są na trzeci semestr i tym samym obejmuje ich trzyletni cykl nauczania.

W przypadku przerwania nauki w innej szkole istniej możliwość podjęcia nauki na semestrze programowo wyższym.

Wymagane dokumenty:
• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły branżowej I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej,
• dowód osobisty (do potwierdzenia tożsamości),
• dwa zdjęcia legitymacyjne.

 

Dołącz do nas już dzisiaj

Wszystkich, którzy w ciepłej i miłej atmosferze chcą zdobyć średnie wykształcenie zapraszamy do Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych „Eureka” w Oławie. Jeśli ukończyłeś gimnazjum, ośmioklasową szkołę podstawową lub zasadniczą szkołę zawodową nie zwlekaj i zapisz się do naszej szkoły!

Aktualności